YnHKGSLYkon

Zapytaj o produkt

Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach i ekranem wspólnym 150/250V; 300/500V; 0,6/1kV

Dane techniczne:

 • Kabel górniczy (KG) sygnalizacyjny (S), z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (L), o izolacji PVC (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H) oraz z ekranem ogólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (kon), w powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn).
 • Temperatura pracy: od -40°C do 70°C
 • Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 150/250V, 300/500V, 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  1,5 kV dla 150/250 V
  2,0 kV dla 300/500 V
  3,5 kV dla 0,6/1 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe kl 5 wg PNEN 60228
 • Izolacja: specjalny PVC
 • Oznaczenie żył: naturalne lub czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto - zielona w warstwie zewnętrznej
 • Ekran na żyłach: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
 • Obwój ośrodka: taśma poliestrowa
 • Ekran na ośrodku: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
 • Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kategoria C, badanie na wiązce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: szary dla 150/250 V, 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV 

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a” , „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka