YnOGYekm

Zapytaj o produkt

Ekranowany przewód górniczy o izolacji i powłoce PVC 

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach w postaci oplotu miedzianego (ekm), o powłoce zewnętrznej PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn)
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do 70°C
  Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas pracy: 70°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 160°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  3,2 kV (żyły robocze)
  2 kV (żyły pomocnicze)
 • Min. promień gięcia:
  przy instalowaniu na stałe: 6 x Ø
  dla odbiorników ruchomych: 10 x Ø
 • Dopuszczalna wartość siły naciągu [N]:
  przy bezpośrednim ciągnięciu za żyły: 50*S
  przy ciągnięciu za powłokę (np.pończocha): 50*S
  gdzie: S - suma przekrojów żył roboczych kabla [mm2] 

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe kl 5 wg PNEN 60228 Izolacja: specjalny PVC
 • Kolory żył:
  żyły robocze: naturalna, czerwona, niebieska
  żyła ochronna: miedziana nieizolowana
  1 żyła pomocnicza: brązowa
  3 żyły pomocnicze: naturalna, czerwona, niebieska
 • Ekran indywidualny na żyłach: w postaci oplotu z drutów miedzianych i przędzy z tworzywa sztucznego
 • Ośrodek: żyły robocze ekranowane i pomocnicze skręcone wokół nieizolowanej żyły ochronnej
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Powłoka zewnętrzna(osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty 

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” „b” lub „c” wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka