YnOGY

Zapytaj o produkt

Przewód górniczy o izolacji i powłoce PVC

Dane techniczne:

 • Przewód oponowy (O), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC (Y) i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn)
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do 70°C
  Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas pracy: 70°C
  Dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 160°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze:
  3,2 kV (żyły robocze)
  2 kV (żyły pomocnicze)
 • Min. promień gięcia:
  przy instalowaniu na stałe: 6 x Ø
  dla odbiorników ruchomych: 10 x Ø
 • Dopuszczalna wartość siły naciągu [N]:
  przy bezpośrednim ciągnięciu za żyły: 50*S
  przy ciągnięciu za powłokę (np.pończocha): 50*S
  gdzie: S - suma przekrojów żył roboczych kabla [mm2]

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe kl 5 wg PNEN 60228 Izolacja: specjalny PVC
 • Kolory żył:
  żyły robocze: naturalna, czerwona, niebieska
  żyła ochronna: czarna karbowana
  1 żyła pomocnicza: brązowa
  3 żyły pomocnicze: naturalna, czerwona, niebieska
 • Ośrodek: żyły skręcone równolegle wokół wypełnienia centralnego
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Powłoka zewnętrzna (osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty. 

Zastosowanie:

Giętkie przewody zasilające przeznaczone do zasilania stałych przenośnych i ruchomych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem. Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz w wyrobiskach metanowych przeznaczone są kable ekranowane YnOGYek oraz YnOGYekm

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka