YKGYFoyn-żo

Zapytaj o produkt

Kabel elektroenergetyczny górniczy opancerzony drutami stalowymi 

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G) z żyłami miedzianymi o izolacji PVC (Y), powłoce wewnętrznej PVC (Y), w pancerzu z drutów stalowych okrągłych (Fo) i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn), z żyłą ochronną zielono - żółtą (żo)
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 lub wielodrutowe kl 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specialny PVC
 • Kolory żył:
  kable 3-żyłowe: naturalna, czerwona, zielono-żółta
  kable 4-żyłowe: naturalna, czerwona, niebieska, zielono-żółta
  kable 5-żyłowe: naturalna, czerwona, niebieska, czarna, zielono-żółta
 • Ośrodek: wspólnie skręcone żyły robocze i żyła ochronna
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Pancerz: wykonany w formie oplotu z drutów stalowych ocynkowanych okrągłych
 • Powłoka zewnętrzna (osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kable te można stosować w wyrobiskach o kącie nachylenia nie większym niż 90º.

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka