YKGYFoyn

Zapytaj o produkt

Kabel elektroenergetyczny górniczy opancerzony drutami stalowymi

Dane techniczne:

 • Kabel (K) elektroenergetyczny górniczy (G), z żyłami miedzianymi, w izolacji PVC (Y), o powłoce wewnętrznej PVC (Y), pancerzu z drutów stalowych okrągłych (Fo) i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Najniższa dopuszczalna temperatura przy układaniu: -5°C
 • Napięcie pracy: 0,6/1 kV
 • Napięcie probiercze: 3,5 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø  

Budowa:

 • Żyły: miedziane jednodrutowe kl 1 lub wielodrutowe kl 2 wg PN-EN 60228 Izolacja: specjalny PVC
 • Kolory izolacji żył:
  żyły robocze: naturalna, czerwona, niebieska
  żyła ochronna: naturalna
 • Ośrodek: skręcone izolowane żyły robocze wraz ze składowymi żyły ochronnej
 • Powłoka wypełniająca: PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna: PVC
 • Pancerz: druty stalowe ocynkowane okrągłe
 • Powłoka zewnętrzna(osłona): specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PNEN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor powłoki: żółty. 

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w pokładach niemetalowych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kable te można stosować w szybach i wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 90º. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka