YKGYFtZnyn 3,6/6kV

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel elektroenergetyczny (K), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC (Y), powłoce PVC (Y), w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych (FtZn), osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
 • Zakresy temperatury:
  Temperatura pracy: -30°C do70°C
 • Napięcie pracy: 3,6/6 kV
 • Napięcie probiercze: 11 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe zagęszczone kl 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalny PVC
 • Oznaczenie żył: naturalne, oznaczone numerami 1,2,3
 • Ośrodek: żyły robocze skręcone wokół wkładki PVC
 • Powłoka wypełniająca: PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna*: PVC
 • Ekran ogólny: taśmy miedziane
 • Powłoka rozdzielająca: wytłoczona PVC lub specjalna taśma PVC
 • Pancerz: taśmy stalowe ocynkowane
 • Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3- 24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor osłony: czerwony.
  *dopuszcza się wykonanie powłoki wypełniającej i wewnętrznej z jednolitego materiału jako jeden element 

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach górniczych. Kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 45°. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka