YHKGYFoyn 3,6/6kV

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel elektroenergetyczny (K), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC (Y), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), w powłoce PVC (Y), w pancerzu z drutów stalowych okrągłych (Fo), w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn)
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Napięcie pracy: 3,6/6 kV
 • Napięcie probiercze: 11 kV
 • Min. promień gięcia: 10 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe zagęszczone kl 2 wg PN-EN 60228
 • Izolacja: specjalny PVC
 • Oznaczenie żył: naturalne, oznaczone numerami 1,2,3
 • Ekran na żyłach:
  Część niemetaliczna: taśmy przewodzące
 • Część metaliczna: taśmy miedziane
 • Rdzeń: drut lub linka miedziana
 • Ośrodek: ekranowane żyły robocze skręcone wokół rdzenia
 • Powłoka wypełniająca: PVC lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna*: PVC
 • Pancerz: druty stalowe okrągłe
 • Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3- 24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor osłony: czerwony
  *dopuszcza się wykonanie powłoki wypełniającej i wewnętrznej z jednolitego materiału jako jeden element 

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kable można instalować w szybach oraz wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 90˚. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka