YHKGXSekyn 3,6/6kV

Zapytaj o produkt

Elektroenergetyczny ekranowany kabel górniczy

Dane techniczne:

 • Kabel elektroenergetyczny (K), górniczy (G), z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE (XS), z ekranami indywidualnymi na żyłach (H), w powłoce PVC (Y), z ekranem ogólnym (ek), w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (yn).
 • Temperatura pracy: -30°C do 70°C
 • Maksymalna temperatura żyły podczas pracy: 90°C
 • Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: 250°C
 • Napięcie pracy: 3,6/6 kV
 • Napięcie probiercze: 11 kV
 • Min. promień gięcia: 15 x Ø 

Budowa:

 • Żyły: miedziane wielodrutowe zagęszczone kl 2 wg PN-EN 60228 Izolacja: polietylen usieciowany XLPE, z warstwą półprzewodzącą wytłoczona na żyle
 • Ekran na izolacji żył roboczych: część niemetaliczna - tworzywo przewodzące, część metaliczna - taśmy miedziane
 • Kolory żył: naturalne Rdzeń: drut lub linka miedziana
 • Ośrodek: ekranowane żyły robocze skręcone wokół rdzenia
 • Powłoka wypełniająca: PCV lub guma niewulkanizowana
 • Powłoka wewnętrzna*: PVC
 • Ekran ogólny: taśmy miedziane
 • Osłona zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej kategoria C) o indeksie tlenowym > 29
 • Kolor osłony: czerwony.
  *dopuszcza się wykonanie powłoki wypełniającej i wewnętrznej z jednolitego materiału jako jeden element 

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Partnerzy

Helukabel Qsystems Bitner TFKable Arot Philips Obo Bettermann Legrad Eti Aks Zielonka